ẮC QUY PANASONIC/ YUASA 12V45W

Loại ắc quy Panasonic/ Yuasa 12V45W được Ecotek Canada xuất khẩu theo ủy quyền chính thức của nhà sx, và được sử dụng cho tất cả các loại bộ lưu điện kể cả những dòng sản phẩm có nhu cầu lưu diện kéo dài
Tại thị trường VN , Công ty Thiên Phát Tiến được ủy quyền nhập khẩu, phân phối, bảo hành và thực hiện mọi dịch vụ kỹ thuật bao gồm thay thế, nâng cấp cũng như các giải pháp nâng cao, kéo dài, tăng thời gian lưu điện cho tất cả các loại UPS theo yêu cầu cụ thể của Khách hàng

Mã: YUASA 12V45W Danh mục:

Mô tả