ẮC QUY PANASONIC 12V65AH

Acquy 12V65Ah được Ecotek Canada xuất khẩu theo ủy quyền chính thức của nhà sản xuất, và được sử dụng cho tấc cả các loại bộ lưu  điện đặc biệt là những dòng sản phẩm có nhu cầu lưu diện kéo dài.

Mã: 12V65AH Danh mục:

Mô tả