ẮC QUY PANASONIC 12V24AH

Acquy 12V24Ah được Ecotek Canada xuất khẩu theo ủy quyền chính thức của nhà sản xuất, và được sử dụng cho tấc cả các loại bộ lưu điện đặc biệt là những dòng sản phẩm có nhu cầu lưu diện kéo dài.

Mã: 12V24AH Danh mục:

Mô tả