ẮC QUY CSB 12V360W

Loại ắc quy CSB 12V360W được Ecotek Canada xuất khẩu theo ủy quyền chính thức của nhà sản xuất, và được sử dụng cho tất cả các loại bộ lưu điện kể cả những dòng sản phẩm có nhu cầu lưu diện kéo dài
Tại thị trường VN , Công ty Thiên Phát Tiến được ủy quyền nhập khẩu, phân phối, bảo hành và thực hiện mọi dịch vụ kỹ thuật bao gồm thay thế, nâng cấp cũng như các giải pháp nâng cao, kéo dài, tăng thời gian lưu điện cho tất cả các loại UPS theo yêu cầu cụ thể của Khách hàng

Mã: 12V360W Danh mục:

Mô tả